Vzdělávání 

Zaměřujeme se na uzavřené rozvojové a vzdělávací programy v oblasti měkkých dovedností.
Programyvpřipravujeme na základě analýzy vzdělávacích potřeb.

Nejde nám pouze o předání informací účastníkům, ale o jejich překlopení v dovednost.
Účastníci tak brzo zavedou změny do praxe.

Kombinujeme vdělávání s případovými studiemi, hrami s maximálním zapojením účastníků do vzdělávacího procesu. Zážitkové učení je v naší práci základním stavebním kamenem.