Správně vyladit tým, může v běžném pracovním životě trvat měsíce i roky a objeví-li se nějaká překážka, může se tým ve svém vývoji zastavit i hluboko pod hranicí svého potenciálu.

Proces budování týmu se dá u nově vzniklých týmů nastartovat a u stávajících týmů urychlit a nasměrovat.

Naší zásadou je, že jednáme s klienty na rovinu a proto nenabízíme nemožné. Optimálního výkonu nelze dosáhnout po první akci. Budování týmu je dlouhodobý proces, který musí sledovat určitou návaznost. Vždy také záleží na stádiu vývoje týmu, problémech, které se v něm objevují, na konkrétních lidech a v neposlední řadě na stanovených cílech.

Co vám však z vlastní zkušenosti můžeme garantovat je, že už po první akci se celý proces nastartuje a vaši pracovníci pocítí změnu!

Z "neznámých" lidí z vedlejších kanceláří, či poboček se stanou kolegové v pravém významu toho slova.

Teambuildingové programy realizujeme po celé ČR.

Chci zvýšit výkonnost týmu.