015.
IYrxJuxanxnlJxonYxvrhxuTRdxpJOixoYpDxdxniHuxiLExkkxuWxhxrqxoxzAkExís
FxbleWxaFrAxnemfxkxrhxokNxtaesxtfqxaeivxkhxžxeLxsthxeBxoLxcxiNPUxtmaBxlKxvux xtxěnKhxžFokxkpTxéDexfgLExiOxnmWvxaoiKxnhCxčxnvQxíPIxsxigJxtxuxacTfxcvxi

Luštíš déle než 5 minut? Pokud potřebuješ nápovědu, obrať se na instruktora.

Malou nápovědu v hádance hledej...

Jsem tajemstvím v matematice,
Hledáš mě ve výrazech, nemám překážky.
Do rovnic se vmísím, nejsem číslo ani slovo,
Jaké písmeno jsem?