002.
Když se Novákovi ve (vyluštěte detektivka_sudoku_002, kterou vám dá instruktor v depu) hod. vraceli z města, viděli Jana, který právě vyjížděl z brány vily Skálových.