001.

Slečna Sýkorová ve 20.15 hod. telefonovala Janovi.